• Trang chủ
  • QUY ĐỊNH HÀNG TRẢ LẠI VÀ NHẬN HÀNG

Danh mục tin

QUY ĐỊNH HÀNG TRẢ LẠI VÀ NHẬN HÀNG

Thuận Phát Order Thông báo!


1. Hiện tại hàng không quay đầu chiều Việt Nam – Trung Quốc vì thế không thể trả hàng lại shop.


2. Với hàng do nhân viên kiểm sai, mua  sai , shop phát  sai ... Thuận Phát Order sẽ giảm trừ cho Quý khách và chỉ giải quyết theo hướng giảm trừ khi hàng về kho Việt Nam   (Mức giảm không quá 30%, với các đơn giá trị lớn chỉ hỗ trợ dưới 10%). Những đơn hàng đi chính ngạch, Line Thương Mại Điện Tử sẽ được kiểm hàng tại Việt Nam.


3. Hàng về sau 1 tháng sẽ không được hoàn tiền.


Hiện tại do tình hình biên giới biến động mạnh, rất khó khăn trong việc vận chuyển, vì vậy Thuận Phát Order  mong Quý khách thông cảm.