Danh mục tin

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HỘ HÀNG


Vận chuyển đơn ký gửi là hình thức chuyển hộ hàng của quý khách về Việt Nam mà TPO không giao dịch mua với Nhà Cung Cấp

Điều kiện để được có đơn ký gửi như sau:

1. Có account trên TPO 

2. Số lượng 1 lần chuyển >=30kg

3. Hàng hóa quý khách chuyển không thuộc trong hàng quốc cấm

4. Hàng hóa không kiểm do vậy hàng về có lỗi gì Thuanphatorder.vn không chịu trách nhiệm.

Địa chỉ kho Trung Quốc của chúng tôi như sau: